Vækstpakken

Vækstpakken9. maj 2014

Vækstpakken er et lille skridt i den rette retning. Men pengene til infrastruktur skal gå til veje - de trænger mest. Og lettelserne i energiafgifter skal bruges der, hvor det sikrer arbejdspladser - til konkurrenceudsatte og energiforbrugende virksomheder.


Torsdag den 8. maj kl. 11 kom regeringens udspil til en vækstpakke: ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”.

Selv om pakken imødekommer to af Asfaltindustriens krav, nemlig nedsættelse af energiafgifterne (PSO) og en satsning på det strategiske vejnet, er pakken alligevel, set med vores øjne, uambitiøs.

Det skyldes, at nedsættelse af energiafgifterne (s. 13) øjensynligt smøres tyndt ud over alle virksomheder. I stedet burde man give lettelserne der, hvor det for alvor batter, og hvor vi er konkurrenceudsatte, f.eks. til asfaltfabrikkerne. Som direktør Lars Aagard fra energibranchens organisation, Dansk Energi, slår fast:»Det er fornuftigt at lette PSO-afgiften. Men hvis det skal batte noget, skal man prioritere lettelsen til de energitunge erhverv«.

Men det skyldes også, at de 2,5 mia. kr., der afsættes til infrastruktur (s. 18 og 19) ikke øremærkes til veje selv det i høj grad er netop vejbranchen, der har bidraget til, at der er penge til overs i infrastrukturfonden ved at gøre de store vejbyggerier billigere. På den måde er det jo ikke tale om, at infrastrukturen tilføres ”nye” penge, men om at vi fodres med vores egen hale.

Af andet af interesse for industrien er udmøntning af en pulje på 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse herunder VEU (s. 33). Vi undersøger nu, om de penge kan gavne os med finansieringen af Asfaltskolen, der jo er en succes – omtalt i udlandet og rost af beskæftigelsesministeren.

Læs udspillet her.
Medlemmer