Vedligeholdelse

Vedligeholdelse5. marts 2014

Konkurrencen i markedet vil også i 2014 vil sætte indtjeningen i virksomhederne under pres. Det gør det sværere at være innovative og uddanne medarbejderne. Derfor er markedssituationen ikke kun en udfordring for Asfaltindustrien, men for hele Danmark. Og derfor er det tiltrængt, at det kommunerne får gang i vejvedligeholdelse, siger Hans Oluf Krog, formand for Asfaltindustrien.


Gang i vedligeholdelsen

Vigtigt i 2014 - kommunerne skal have sat gang i vejvedligeholdelsen

Af Hans Oluf Krog, formand for Asfaltindustrien

Asfaltåret 2013

Året startede med en hård og lang vinter, men sluttede grønt, og der blev produceret asfalt til årets slutning. Konkurrencen er stadig hård og sætter indtjeningen under pres, især fordi det kommunale marked svigter. I Asfaltindustrien har vi i 2013 haft fokus på at få funktionsudbud ud af byerne, hvor der sker så mange ændringer over årene, at en kontrakt på 15 år er uegnet. Men vi har også haft fokus på genbrug og arbejdsmiljø, og på Asfaltskolen, hvor nu 400 medarbejdere har været igennem. Sidst, men ikke mindst gennemførte vi ni valgmøder op til kommunalvalget i november for at sætte fokus på den manglende kommunale vejvedligeholdelse. Møderne blev godt modtaget af politikere og tilhører og blev omtalt meget i medierne. 

Manglende udbud er en udfordring

Det ser ud til, at konkurrencen i markedet også her i 2014 vil sætte indtjeningen i virksomhederne under pres. Det gør det sværere at være innovative og uddanne medarbejderne. Derfor er markedssituationen ikke kun en udfordring for os, men for hele Danmark. Og derfor er det tiltrængt, at det offentlige investerede mere i veje og infrastruktur.

Statens Vejdirektorat har ganske vist holdt hånden under markedet de senere år, men niveauet falder fra 2014. Samtidig er kommunernes niveau for asfaltarbejder lavt, bortset fra visse anlægsarbejder i de største byer, ligesom der ikke er tegn på øget aktivitet på det private marked. Enkelte store anlægsarbejder som Femernbælttunnelen, Storstrømsbroen og elektrificeringen af jernbanen ventes dog at medføre nogle ekstra asfaltarbejder fra 2014 og frem.

Rammebetingelserne for asfaltindustrien er desværre heller ikke optimale. Nogle skatter og afgifter er sat ned, ligesom lønkonkurrenceevnen er forbedret, men ikke så meget, at vi har indhentet de stigninger i omkostninger, som vi fik op til krisen i 2008; og vi betaler stadig mere i CO2-afgift end vore konkurrenter i Sverige og Tyskland. Derfor appellerer vi til Folketing og regering om ikke at pålægge os flere skatter og afgifter. Det kan ikke være for meget forlagt, at vi skal ned på samme niveau som Sverige og Tyskland, hvorfra konkurrerende asfaltvirksomheder påfører branchen ulige konkurrence, som forholdene er i dag.

Den grønne vinkel

Vi har i Danmark anvendt genbrug af gammel asfalt i over 25 år, og det er vores mål at opnå 100 % genanvendelighed. I september 2013 skrev jeg i Jyllands-Posten, at industrien presser på for at øge andelen af genbrug af asfalt i de danske vejbelægninger. Det vil vi blive ved med her i 2014. Årligt opbryder vi ca. 1 mio. tons asfalt i Danmark, når vores veje skal genasfalteres. Derfor er det vigtigt, at dette værdifulde genbrugsmateriale indsamles på de genbrugspladser, som industrien råder over så asfalten bliver genbrug i vejene - det er der bedst økonomi i for alle parter. 

Arbejdsmiljø - et fælles ansvar

Asfaltindustrien har netop udarbejdet sin årlige statistik over uheld og ulykker i branchen. Og selv om vi ligger godt, med forholdsvis færre uheld og ulykker end bygge- og anlægsbranchen generelt, er én ulykke én for mange. Derfor skal vi også her i 2014 have fokus på, hvordan vi øger sikkerheden for de folk, der har vejen som daglig arbejdsplads. Og her har vi alle et fælles ansvar. Kunderne, især stat og kommuner, skal tænke sikkerhed ind fra starter af et vejarbejde - og være med til at sikre, at sikkerhed aldrig bliver et konkurrenceparameter, man kan slække på for at få ordren.

Og billisterne skal naturligvis køre ordentligt, når de kører fordi de steder, hvor vi anlægger eller renoverer vejene. Heldigvis er der er lovpakke på vej igennem systemet i Folketinget, ikke mindst på baggrund af pres af Asfaltindustrien, der skal resulterer i mere fartkontrol og højere bøder til vanvidsbilister. Endelig skal vi naturligvis selv tage sikkerheden alvorligt og sige til og sige fra der, hvor vi ikke synes den er i orden.

Måtte vi få en god og sikker asfaltsæson!

 

Yderligere oplysninger
Hans Oluf Krog, formand for Asfaltindustrien,
Mobil: 40 34 65 80
Mail: hans.oluf.krog@colas.dk
Medlemmer