Vejforskning: PRIS TIL ASFALTINDUSTRIENS POST DOC

Vejforskning: PRIS TIL ASFALTINDUSTRIENS POST DOC10. november 2016

Kira Hyldekjær Janstrup får overrakt DTUs pris Young Researchers Award den 31. oktober 2016.


Asfaltindustrien medfinansierer post doc på DTU Kira Hyldekær Janstrup. Hun forsker i sammenhængen mellem vejens tilstand (er der huller, ordentlige striber osv.) uheld og samfundsøkonomi.
Formålet er at tilvejebringe solid, objektiv forskning der viser, at det kan betale sig investere i gode veje, for på den måde at få flere penge til området.

Før hun blev post doc skrev Kira en Ph.D om mørketal, de færdselsuheld der ikke fremtræder i de danske statistikker. For det Ph.D-projekt vandt Kira for nylig  DTU’s Young Researcher Award.

I en kommentar til Kiras Ph.D siger Jette Gotsche, Cyklistforbundet, til DR-Nyhederne – Hvis man kunne finde ud af, hvornår det er sket, og hvorfor det er sket, så kunne man jo også forebygge nogle af de ulykker. Enten ved ændring af infrastruktur eller ved kampagner….

Det er lige præcis hvordan vi ændrer infrastrukturen, som vi i Asfaltindustrien ønsker mere fokus på, for det vil vise, at velholdte, velanlagte veje er sikre veje.

Derfor er det også glædeligt, at Kira ikke alene har vundet en flot pris, men at der også er synlighed omkring hendes forskningsresultater i medierne – her

Af Anders Hundahl, adm. dir., Asfaltindustrien
Medlemmer