Politisk seminar om infrastruktur på Vejforum 2016

Politisk seminar om infrastruktur på Vejforum 201627. oktober 2016

For at synliggøre de mange fordele der er ved at betragte infrastruktur som et aktiv, indbyder Vejforum dig til det gratis seminar ”Politisk seminar om infrastruktur som et kommunalt aktiv”.


Formål

Målet med Vejforums politiske seminar er forsat at sikre, at anlæg og drift af infrastruktur prioriteres højere af kommunale politikere. Det skal gøres ved at argumentere overbevisende, via seminaret, for, at infrastruktur er et aktiv, der hvert år bør regnes med på plus-siden i kommunernes regnskaber. Det politiske seminar, er platformen der direkte understøtter arbejdet kommunalt, med at vedligeholde og udvikle infrastruktur.

Målet med de årlige politiske seminarer på Vejforum er at argumentere overbevisende for, at det er fagligt forsvarligt og at der er borgertilfredshed og dermed stemmer i at prioritere anlæg og drift af infrastruktur højere på den politiske dagsorden. Dermed sikres at infrastruktur får den centrale betydning på kommunernes politiske dagsorden og for deres bundlinje, som infrastruktur bør have.

 

Indlæg

Vejforums kommunale politiske seminar i 2016 har overskriften ”Infrastruktur, det mest synlige kommunale aktiv som borgerne møder hver dag”.

Mange kommuner, politikere, embedsfolk og udvalgsmedlemmer opfatter anlæg og drift af den kommunale infrastruktur som en post, der kun delvist bidrager positivt til kommunens regnskab. Det er imidlertid særdeles veldokumenteret, at veludviklet og opdateret infrastruktur bidrager med store plusser til både borgeres tilfredshed og virksomheders – og dermed også kommunens og kommunalpolitikernes – bundlinje.

 

Program

Seminaret består af oplæg om, hvordan infrastruktur og skabelse af arbejdspladser hænger sammen, hvorfor og hvordan kommunens infrastruktur bør indgå som et aktivt plus i kommunens regnskab samt om, hvordan Roskildes borgmester Joy Mortensen blev valgt ved blandt andet at fokusere på kommunens infrastruktur i sin valgkamp.

 

Målgruppe

Målgruppen for det ”Politiske seminar om infrastruktur som et kommunalt aktiv” er kommunale folkevalgte borgmestre og udvalgsformænd samt relevante teknikere og embedsmænd. Seminaret afholdes i forbindelse med Vejforum 2016 på dag to.

 

Specielle forhold

Der er 50 gratis pladser til rådighed på seminaret der fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”.

 

Tilmeld dig her.

 

DATO

  8. december 2016 PRIS Kr. 0,00
STED Nyborg Strand, Nyborg FRIST 15. november 2016
TID 10.00 - 15.30 DAGE 1
ANTAL 50 deltagere LEDIGE 32 pladser
KONTAKT Carsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831

 

 
   Medlemmer