Vejforum slog rekord – igen

Vejforum slog rekord – igen4. december 2015

Med 1.200 deltagere og 60 udstillere slog Vejforum afholdt den 2.-3. december endnu engang alle tidligere rekorder. Årets hovedtema var ”Vejens kvaliteter – under forandring” med fokus på ledelse under temaet ”Infrastructure Asset Management”, hvortil man havde hentet assistance helt fra Australien. 


Flere penge til veje - the Australien way

Et af dette års mest perspektivrige indslag var sessionen og den efterfølgende paneldebat om Asset Management i Australien - en måde at bogføre på, der har givet flere penge til veje.

Chris Champion og John Howard fra australske IPWEA, Australiens svar på Kommunalteknisk Chefforening, slog fast, at vendepunktet i Australien, hvad angår bevillinger til veje, kom, da man gik fra såkaldt cash accounting til accural accounting - på dansk fra straks afskrivning til almindelig afskrivning i bogføringen. Ved straks afskrivning af f.eks. en vej, der har kostet 100 mio. kr., er den, året efter den er bygget, 0 kr. værd i regnskaberne. Og i bogføringsmæssig forstand er det således ligegyldigt om kommunen vedligeholder den godt eller lader den forfalde - den er under alle omstændigheder 0 kr. værd - i regnskabet.

Ved almindelig afskrivning nedskriver man værdien i små bidder i vejens levetid. Og hvis man passer på sin vej og vedligeholder den godt, bevarer man værdien - i dette tilfælde vejkapitalen. Men lader man stå til, og vejen får huller og revner, så mister vejen værdi, og når året er omme fremgår det tydeligt i regnskabet, at kommunen her mistet penge.

Da kommunerne i Australien gik fra een bogføringform, straksafskrivning, til en anden, almindelig afskrivning, begyndte befolkning og politikere at lægge mærke til tabene i regnskaberne på grund af de dårligt holdte veje, og derfor begyndte man at bevilge de nødvendige penge til veje. Modsat i Danmark, hvor alle veje straksafskrives, og nedslidningen af vejkapitalen er usynlig.

Bjarne Bylow Jensen, SWECO, supplerede med at redegøre for de danske erfaringer med tilsvarende systemer og den succes, som man har med at synliggøre omkostningerne ved vejslid for kommunerne.

 

Paneldebat på Vejforum

Vejforum blev afsluttet med maner med en veloplagt paneldebat styret af Christian Schou fra DR. Blandt emnerne, der blev debatteret, var bl.a. selvkørende biler og deres betydning for kapaciteten på vejene. Vejdirektør Per Jacobsen slog fast, at der vil gå 50 år inden de for alvor kommer, og at vejene derfor skal udbygges og vedligeholdes på et fornuftigt niveau indtil da.

Et andet emne var kommunalt vejvedligehold, hvor det blev slået fast, at der skal flere penge til vejene - for nye metoder og smarte samarbejder gør det ikke længere - og pengene er der, for der er overskud i Infrastrukturfonden.

 

Tak

Endnu et veloverstået Vejforum har passeret os. Her skal takken lyde til deltagerne, som med deres opbakning og engagement gør Vejforum muligt - tak. Forhåbentligt ses vi igen næste år.
Af Anders Hundahl, Næstformand Vejforum

Billede: Anders Hundahl, og Transportminister Hans Chr. Schmidt
Medlemmer