Vejnetværk

Vejnetværk9. marts 2023

Vejpolitisk Netværk har inviteret formandskabet for Færdselssikkerhedskommissionen til oplæg og diskussion i netværket. Thomas Jensen (S) og Niels Flemming Hansen (K) vil fortælle om netop deres mål og prioriteringer


Skal Danmark have en overordnet plan for mobilitet? Holder Infrastrukturplan 2035 til presset fra de øgede udgifter til forsvaret, krigen i Ukraine, øgede energiudgifter og hjælpepakker til de dårligst stillede borgere? Hvordan skal vi afhjælpe trængslen på vejene? Hvad med vejstøjen, som påvirker mere end en million danskere? Hvordan sikrer vi tilstrækkelige budgetter til vejvedligeholdelsen?
Og ikke mindst: hvordan går det egentlig med trafiksikkerheden i et år, hvor antallet af dræbte ser ud til at stige igen?
Vejpolitisk Netværk har inviteret formandskabet for Færdselssikkerhedskommissionen til oplæg og diskussion i netværket. Thomas Jensen (S) og Niels Flemming Hansen (K) vil fortælle om netop deres mål og prioriteringer. Herefter er der mulighed for at diskutere lige præcis det, som ligger dig på sinde på transportområdet.
Datoen er 22. marts kl. 14-16.
Måske var det noget for dig at være med i netværket? Ring gerne til Tove: 20765566.

Thomas Jensen, S                 Niels Flemming Hansen, K
Medlemmer