WMA og genbrugsasfalt

WMA og genbrugsasfalt7. januar 2016

Fokus på vedligehold og genbrug - Dansk Asfaltindustri og EAPA var på det største, internationale asfaltmøde i Slovenien


Danskere, slovenere, tyskere, østrigere, schweizere, kroater, hollændere, tyrkere og amerikanere var i slutningen af november samlet til det største asfaltmøde i Slovenien – det 15. Colloquium om asfalt og bitumen, der holdes i byen Bled i Slovenien hvert andet år.

Der var tale om et program af meget høj, faglig kvalitet inddelt i 4 hovedtemaer: Stenmaterialer og bitumen, Vedligehold og finansiering, Genbrug og udlægning og Langtidsbæredygtighed og asfaltteknologi.
Blandt åbningstalerne var den europæiske asfaltforenings (EAPA’s) præsident Aybert Ozcan fra Tyrkiet og Sloveniens Minister for Infrastruktur, Peter Gašperši?, der understregede vigtigheden af langsigtet vejvedligehold og lovede ekstra penge hertil – fordi det kan betale sig.
En af hovedkonklusionerne fra mødet var, at genbrug i asfalt vinder frem overalt i verden, fordi miljø og genbrug er et ønske fra politikere og kunder, og fordi det bliver mere og mere sikkert, at genbrug i asfalt er mindst lige så godt som jomfruelige materialer – både i bærelag og slidlag.
Konferencen blev afsluttet med et indlæg fra Asfaltindustrien og en virksomhed i Kentucky der arbejder med genbrugsprocenter i slidlag på helt op til 40 %. Med succes hvad angår både funktionalitet og holdbarhed.
Endelig er amerikanerne og asfaltindustrien i Kentucky langt fremme med brugen af Warm Mix Asphalt.

Især 2 af oplæggene havde en særlig relevans ift en dansk asfaltkontekst. Det drejer sig om fornævnte oplæg fra Kentucky, samt et oplæg der tager temperaturen på de europæiske erfaringer med Warm Mix Asphalt benyttelse.

Derfor har vi lagt dem op her på hjemmesiden, til fri afbenyttelse:

Brian K. Wood: Asphalt industry in Kentucky USA (recycling, warm asphalt, warranty period,..)

Carsten Kircher: Warm Mix Status quo of Warm Mix Asphalt in Europe in 2015

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien
Medlemmer