Uddannelse

Uddannelse19. november 2014

Om 5 – 10 år mangler der vejingeniører, derfor handler branchen nu. Læs, hvad Jette Madsen, Munck, og Anders Hundahl, Asfaltindustrien, skriver om den kommende mangel på vejingeniører - og hvordan branchen tackler udfordringen.


Af Jette Madsen, HR Chef, Munck Gruppen, og medlem af Viadanias styregruppe, og Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

I Viadania samarbejder virksomheder, kommuner, stat, rådgivere m.fl. med fuld fokus på at skaffe flere ingeniører til vej- og anlægsbranchen. Baggrunden er en bekymrende udvikling i de kommende år, hvor der for hver ny ingeniør, der bliver uddannet inden for sektoren, vil gå tre ingeniører på pension. Med de mange store infrastrukturprojekter på tegnebrættet – Femern Bælt, udbygningen af jernbanen og letbaner i de store byer – vil der for alvor blive mangel på ingeniører, hvis vi ikke gør noget nu. Men det gør vi heldigvis!
For branchen tager nu ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft, og lige som vi i Asfaltindustrien tager ansvar for at uddanne vores medarbejdere i basale kundskaber som regning, læsning og skrivning i Asfaltskolen, og for at uddanne faglig arbejdskraft via Vejasfaltøruddannelsen, så vil vi tage et medansvar, når der skal uddannes højt specialiserede ingeniører.
Det gør vi qua vores medlemskab af Viadania; en organisation, hvor formålet er at få infrastrukturbranchen til at stå stærkere og mere synligt overfor de studerende og dermed øge antallet af unge, der vælger at læse inden for vores fagområder. I Viadania fremmer og understøtter vi kontakten mellem de studerende, undervisningsinstitutionerne og virksomhederne. Og sammen arbejder vi på at gøre det lettere for virksomhederne at skabe praktikpladser, studiejob, eksamensprojekter og trainee-stillinger, så alt det spændende, vi går og laver, bliver synligt og konkret for den enkelte unge.

Det er jo nok lidt sløvt, for det er en offentlig virksomhed…
Jacob Sejr Christensen, som er bygningsingeniør fra Horsens, er en af de unge, som har fundet en trainee-stilling gennem Viadania. I løbet af en toårs periode kommer han rundt til forskellige virksomheder, rådgivere og offentlige arbejdspladser. Det er med til at sikre, at han som nyuddannet ingeniør kommer til at kende og forstå branchen, og at han opnår de kompetencer, som vi efterspørger.
Og at det er os selv i Viadania, der har udviklet trainee-programmet, er med til at sikre, at det bliver et skræddersyet forløb til netop os i Asfaltindustrien og andre brancher inden for vej- og infrastruktur. Og det er vigtigt, at vi bliver mere synlige, for som Jacob sagde inden sin start i Vejdirektoratet: ”Jeg forventede, at det var lidt sløvt, for det er jo en offentlig virksomhed”. Men det er ikke kun Vejdirektoratet, der bliver ramt af, at vi i vejbranchen ikke er så kendte og tiltrækkende som andre brancher. Det gør vi alle sammen!
Derfor skal vi gøre meget mere for at tiltrække og fastholde de unge. Og vi skal gøre mere for at sikre, at endnu flere vælger en vejingeniøruddannelse. Som Jacob sagde om Viadania: ”Jeg kan godt lide konceptet. For jeg lærer jo mange mennesker at kende, og jeg får et bredt netværk og erfaring med de ting, som jeg har lyst til at arbejde med”. Det gælder nok for os alle – det er mennesker og de konkrete opgaver, der er spændende og det, der vækker vores engagement og virkelyst. Ikke en eller anden ”branche”. Men de unge skal naturligvis kende os for at vælge os – det er Viadania med til at sikre.

Ingen wow-effekt i asfalt
”Kombinationen af kommuner og asfalt er stadig ikke det bedste brand på markedet”, siger stadsingeniør Michael Kirkfeldt fra Aalborg Kommune, der har oprettet en trainee stilling. Lige som Asfaltbranchen så mærker kommunerne også, at det ikke altid er nemt at tiltrække unge ingeniører – eller vejingeniører i det hele taget. Og da slet ikke i Udkants Danmark. Vi er slet ikke gode nok til at fortælle om, hvor spændende det i virkeligheden er at være og arbejde i branchen. Der er desværre ikke rigtig nogen wow-effekt i asfalt.
Mange unge drømmer om design, kommunikation og IT. Men hvis man tager det konkrete indhold i vores opgaver, er det – synes vi da selv – vældigt spændende og udfordrende at være med til at tegne og forme hele landets fremtidige infrastruktur. Det er mindst lige så krævende at konstruere en vej eller en bro - som at designe en hjemmeside eller oprette en elektronisk butik på nettet. Forskellen mellem os og andre brancher er tilsyneladende, at vi ikke er nær så gode til at fortælle de mange gode historier og synliggøre de mange spændende projekter. Vi putter os lidt og tror, at de unge nok kommer af sig selv.
Men den går ikke længere, vi bliver nødt til at blive meget bedre til at synliggøre, at resultatet af vores arbejde med infrastruktur kommer alle til gode. Uanset om vi skal aflevere børn i børnehave, om lastbilen skal frem med varer til Super Brugsen, eller om vi skal med bussen til Aalborg, ja så spiller fremkommelighed og gode, sikre veje en stor rolle. Siger vi ikke det tydeligere, taber vi kampen om de unge.
Hos Munck har man med stor succes deltaget i Jobmesser og Uddannelsesdage, og virksomheden har oprettet en række praktikpladser og studiejobs flere steder i landet. Initiativerne er blevet godt modtaget og har været til stor inspiration for både de unge og vores medarbejdere. Flere praktikanter er blevet fastansat efter dimission, og Munck har udvidet medarbejdertallet med en række helt nyuddannede ingeniører.

God infrastruktur skaber grøn vækst
Igen og igen bliver det slået fast, at en af forudsætningerne for vores fremtidige vækst og velfærd i Danmark er en veludbygget infrastruktur med gode veje. Senest har Paul Krugman, amerikansk økonom og nobelprismodtager, i The New York Times slået fast, at vi skal investere meget, meget mere i infrastruktur for at komme ud af krisen.
Og med de nye grønne tiltag, som asfaltbranchen har igangsat – vi tænker her på alt fra klimasafalt til asfalt med lav rullemodstand – kan alle være stolte af at arbejde i vores branche.
Derfor opfordrer vi alle virksomheder i branchen til at bakke op om Viadania, til at blive opmærksomme på mulighederne og til at tage unge ind i praktik- eller trainee-stillinger, så vi i fællesskab kan synliggøre alt det spændende, som vi går og laver.
Så vil der helt sikkert være nye kvalificerede arvtagere, når de nuværende gode kolleger de kommende år går på pension.

 

Fakta
Bag Viadania står:
-      Foreningen af Rådgivende Ingeniører

-      Danske Anlægsentreprenører

-      Vejdirektoratet

-      Kommunalteksnisk Chefforening (KTC)

-      Ingeniøruddannelsens lærere i vej- og trafikfagene (ILVT)

-      Asfaltindustrien

-      Vej EU – der administrerer Viadania

Tag en trainee
Det koster ca. 37.000 kr. om måneden for en virksomhed at have en trainee – inkl. diverse kursusudgifter, som f.eks. Vejen som Arbejdsplads, og administration. Et traineeforløb er typisk på 8 måneder, så virksomheder kan virkelig nå at få glæde af den unge og hans eller hendes engagement og arbejdskraft. Virksomheden får hjælp af Viadania til alt det praktiske – fra kontakt til uddannelsesinstitution til udformningen af kontrakten. I tillæg får virksomheden omtale på diverse rekrutteringsmesser og mulighed for at deltage i en række netværk – fra de lokale væksthuse til universiteter. Bl.a. følgende har allerede taget en trainee: Vejdirektoratet, Grontmij, NCC, Arkil, COWI, Rambøll, Pankas, NIRAS, Munck Gruppen, Odense kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune

Bliv medlem
Som virksomhed kan du blive medlem direkte i Viadania og understøtte arbejdet med at uddanne unge til branchen. Prisen afhænger af virksomheden størrelse. Til gengæld får du let adgang til dialog med studerende, hjælp til koordinering med relevante uddannelsessteder, vejledere og lærere lige som din virksomhed kan deltage i jobmesser og arrangere virksomhedsbesøg.

Læs mere på www.viadania.dk

Andre uddannelser i asfaltindustrien
Asfaltindustrien står også, sammen med 3F, bag uddannelsen til Vejasfaltør, en to-årig uddannelse med løn, og Asfaltskolen, hvor medarbejder opkvalificeres i bl.a. matematik og dansk.
Medlemmer